PIF Egyesület

Egyesület neve: Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület

Betűjele: PIFE

Működési területe: Magyarország egész területe

Alapításának éve: 2011.

Székhelye: Pomáz, Templom tér 3.

Az egyesület képviselői:
elnök:            Zsideiné Szőke Erika
elnökhelyettes :     Andresz Balázs
titkár :            Sipos András
További elnökségi tagok: Megyeri Áron Széplaki Zoltán, László Anikó, Rakovszky Adrienn

A végzés száma: 4.Pk.60.353/2001/10.

Adószám: 18693355-1-13
 
Részlet az alapszabályból:

A Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület, a továbbiakban Egyesület, önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti közhasznú társadalmi szervezet. Célkitűzéseiben meghatározott céllal, tagjainak önkéntes társulásával jött létre, és demokratikusan elfogadott alapszabály szerint működik.

Az Egyesület célja: szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi:
•    a legszélesebb értelemben vett kulturális, művészeti hagyományok kutatását, oktatását
•    a hagyományőrző és hagyományokat ápoló tevékenységek korszerű bemutatását és támogatását

A fenti célok megvalósítása és az egyetemes kultúra bemutatása, illetve művelése érdekében felvállalja:
•    zenekarok, tánccsoportok, színjátszó körök működtetését
•    folyóirat, hanglemez (CD-DVD lemez), videó, könyv és film kiadását, különös tekintettel oktatási segédletként használható könyvsorozatok és oktatófilm sorozatok megjelentetésére
•    előadások, képzések és továbbképzések, továbbá vitafórumok és konferenciák szervezését és lebonyolítását
•    országos és nemzetközi hangszeres, zenekari, zenés színházi stb. találkozók szervezését és lebonyolítását
       
Az egyesület összlétszáma 35 fő. A zenekari tagok és a vezetőség társadalmi munkában végzik tevékenységüket. Az egyesületi tagok éves tagdíjat fizetnek önkéntes alapon. Az egyesületet elsősorban a zeneiskolából már ”kinőtt”, de máig is zenélő fiatalok, ill. a zenészek szülei alkotják.
Az egyesület vezetősége szervezi a fellépéseket, biztosítja a megfelelő körülményeket az előadáshoz - értve ezalatt az utazást, az étkezést, a színhely megtekintését, a szükséges engedélyek beszerzését -.

Egyesületünk célja a fúvószenekar képviselete, működésének szervezett, szakszerű segítése, bel- és külföldi kapcsolatainak kialakítása és ápolása.
Városunk kulturális rendezvényein való részvételünk biztosítása, a zenekar hírnevének öregbítése mindannyiunk közös feladata.

Kérjük, hogy terveink megvalósításában segítse zenekarunkat!
Adószámunk:         18693355-1-13
Bankszámlaszámunk:     K&H bank 10403057-50526588-88721007