Pályázati beszámolók 2017

NTP-MŰV-17-0140

A piramis csúcsa - A Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar kiemelt tehetségeinek komplex programja

A projektet az egyesület legtehetségesebb növendékei számára dolgoztuk ki. A tehetség piramis tetején lévő, kiemelkedő kompetenciákkal rendelkező tanítványok részére kifejlesztett programban, a tehetséggazdagító foglalkozások mellett - tudásunk, tapasztalataink megosztásával - felkészítettük tanítványainkat az önálló zenekari munkára, zenei egyesületek alapítására, vezetésére, működtetésére.

Pedagógiánk lényege a tapasztalati tanulás, divatosabb nevén az élménypedagógia. A tanulási folyamatunk mindig cselekvésközpontú, a rádöbbentés módszerén alapul, és kiemelten fontos része a sikerélmény. Hangszereink segítségével pszichoakusztikai hatásokat elemeztünk, megoldottuk Bach zenei rejtvényeit, tanulmányoztuk a felhangrendszert. A program során igen ritka kísérleteket is végeztünk! A program során megtanult barokk darabot 442 és 432 Hz-en is eljátszottuk, így személyesen is megtapasztalhatták az autentikus hangolás hatásait. Zenehallgatás, (zenetörténet) során, ugyanazt a művet tiszta, Pitagoraszi, historikus, és középhangolással is meghallgattuk. A legérdekesebb, talán a Handel Áriái voltak, ahol is szoprán énekesnő, kontratenor, gyermek, illetve biológiai kasztrált énekesek közül választhatták ki a nekik tetsző előadót. Az eredményeket egy hosszabb tanulmányban részletesen kifejtjük.

A hangszeres próbákat végig kísérték Pozsár Eszter előadásai, amelyben a jazz kialakulásától eljutottunk egészen a rock z A piramis csúcsa - A Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar kiemelt tehetségeinek komplex programjaenéig, emellett improvizációs foglalkozásokat is végeztünk.

Nem elhanyagolható szempont, hogy a program részeként az ifjú tehetségeknek kellett a hangszereléseket elkészíteni, mégpedig számos formációra, ami az együtt alkotást, a flow élményt magasabb szintre emeli. A hangszerelést nem lehet könyvből megtanulni, nagyon sok kísérlet, próbálkozás előzi meg e képesség kialakulását, így ez a projekt kiváló alkalom volt a tapasztalatok gyűjtéséhez!

A projekt alatt specifikusan fejlesztettük a résztvevők erősségeit. A tanulók tudásszintjének megfelelő, differenciált nehézségi szintű hangszereléseket készítettünk. A hangszertechnikai fejlesztéseket egyéni, és kiscsoportos foglalkozások keretén belül szervezzük, de itt természetesen nem csak az erősségeken dolgozunk, hanem az esetleges gyengeségek javítására is nagy hangsúlyt fektettünk. A zenei tehetségmodell fejlesztése mellett, a kiváló hangszerelési kompetenciákkal rendelkező tanítványainknak professzionális kottaíró, hangszerkesztő programok használatát, (Finale, Sony Soundforge, Mixcraft,) hangszerelést, hangszerismereti anyagot adtunk át, a vizuális tehetségtípusnak a különböző képszerkesztő, (Sony Vegas, PowerPoint, Gimp) video szerkesztő szoftverek alkalmazását, használatát. A szervezői adottságokkal rendelkező növendékek vezetői ismereteket szereztek. Minden résztvevő megismerte az összes tehetségterület tudásanyagát, de egyénre szabva, tehetségtípusának figyelembevételével.

A program során a résztvevők nagyobb mélységében ismerkedtek meg a legmodernebb légzéstechnikákkal, stílusismerettel, akusztikával, versenypszichológiával és zene-hangszertörténettel, mint az általános zeneórákon. A tanulók a projekt során minden fúvós kamarazenei felállással találkoztak, hangszereléseket készítettek, és a tábori foglalkozásokat már önállóan vezetették, természetesen kontrollálva. A pályázati program végén egy olyan koncert valósult meg, amelyet teljes egészében a résztvevők szerveztek meg, a repertoáron olyan művek szerepeltek, amelyeket a zenekari tagok dolgoztak át.

A programot egy három napos, bentlakásos táborral zártuk, amelynek keretein belül igen intenzív műhelymunkát végeztünk. Törekedtünk arra, hogy a foglalkozásokat lehetőség szerint, minél önállóbban végezzék, természetesen a mi szakmai irányításunk mellett. A tábornak óriási sikere volt a tanítványok részéről, volt olyan nap, amikor 8 órát próbáltak!!! Ennek következményeként, a táborzáró koncerten egy órás repertoárt tudtak felmutatni, amelyet utána Pilisszentkereszten, egy fesztiválon be is mutattak. A projekt keretén belül, szerveztünk egy MÜPA látogatást, ahol megismerkedtünk a világ egyik legjobb akusztikájú koncerttermével, építészeti, audiotechnikai megoldásaival. Ugyanezen a programon, megtekintettük a Ludwig Múzeum kiállítását is.

A nagy sikerre való tekintettel, jövőre ismét megszervezzük a kiemelt tehetségeink részére kidolgozott programot.