Pályázati beszámolók 2018

NTP-MŰV-18-0015

Az ötödik elem - A Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar kiemelt tehetségeinek programja

Az ötödik elem! A projektet az egyesület legtehetségesebb tagjai számára dolgoztuk ki. A tehetség piramis tetején lévő, kiemelkedő kompetenciákkal rendelkező tanítványok részére kifejlesztett programban, a tehetséggazdagító foglalkozások mellett - tudásunk, tapasztalataink megosztásával - felkészítettük tanítványainkat az önálló zenekari munkára, zenei egyesületek alapítására, vezetésére, működtetésére. Pályázatunk címe is ezt a szellemiséget szimbolizálja: Alkotó szellemet, erőt hozunk létre!

A program fő célja, a legtehetségesebb tanítványaink tudásának bővítése volt. Emellett kiemelt feladunknak tekintettük a zenekarunknál bevált gyakorlatok, módszerek, innovációk átadását, amely kompetensé teheti őket újabb zenekarok, zenei egyesületek alapítására.

A projekt alatt specifikusan fejlesztettük a résztvevők erősségeit, a tanulók tudásszintjének megfelelő, differenciált nehézségi szintű hangszereléseket készítettünk. A hangszertechnikai fejlesztéseket egyéni, és kiscsoportos foglalkozások keretén belül szerveztük meg, de itt természetesen nem csak az erősségeken dolgoztunk, hanem az esetleges gyengeségek javítására is nagy hangsúlyt fektettünk. A zenei tehetségmodell fejlesztése mellett, a kiváló hangszerelési kompetenciákkal rendelkező tanítványainknak bemutattuk a professzionális kottaíró, hangszerkesztő programok használatát, a hangszerelést, a vizuális tehetségtípusnak a különböző képszerkesztő, video szerkesztő szoftverek alkalmazását, használatát, a szervezői adottságokkal rendelkezőknek vezetői ismereteket adtunk. Minden résztvevő megismerte az összes tehetségterület tudásanyagát, de egyénre szabva, tehetségtípusának figyelembevételével.

Kiemelt fontosságúnak tartjuk közösség kialakítását, ezért módszerünk a személyiség tényezők fejlesztésére az együtt alkotás öröme, a közös programok, a Flow áramlat, a sikerélmény, és az egyén fontosságának hangsúlyozása. A program során relaxációs, koncentrációs gyakorlatokat, autogén tréninget is alkalmaztunk, emellett lazításkét, különböző légzésiskolák módszereit is elsajátíthatták a résztvevők

A munka során a résztvevők nagyobb mélységében ismerkedtek meg a legmodernebb légzéstechnikákkal, stílusismerettel, akusztikával, versenypszichológiával és zene-hangszertörténettel, mint az általános zeneórákon. A résztvevők, a projekt során minden fúvós kamarazenei felállással megismerkedtek, hangszereléseket készítettek. A csoportban vannak kiemelkedő audio/vizuális kompetenciával rendelkezők, kitűnő hangmesteri adottságokkal bírók, és akadnak tehetséges hangszerelők, szervezők is. Ez komplexitás predesztinálta a csoportot arra, hogy önállóan, teljes körűen megszervezzék a próbákat, előadásokat, sőt, azok a lebonyolítását is.

A közös program nagyon jó közösséget hozott létre, a projekt után is együtt marad a társaság, önállóan folytatják a zenekar munkát. Számunkra is érdekes tanulsággal szolgált a projekt. Az intelligens, kreatív, tehetségeknél, a strukturális, rendszerben való gondolkodás korlátozó erejű, így az új, fiatal generációnál szabadabban, rugalmasabb formában kell véghezvinni a programokat, így sokkal innovatívabbá válnak!

A projekt során, a tervezett anyag mellett, számos egyéb zeneművet tanultunk meg, amelyet a zárókoncerten a résztvevők be is mutattak! Ezek között voltak kamarazene jellegű darabok, de jellemzően Big-Band és Brass Band összetételű, nagyobb formációkkal előadott zeneművek kerültek bemutatásra. A program lényege nem a végeredmény, a hangverseny, hanem az ahhoz vezető út és a tanulási folyamat volt. A koncertanyag csak a repertoár egy része volt, számos egyéb mű várja még a bemutatását a következő időszakban.

A művek listája: Sid Wyche: Alright, okay, You Win, Carlo Gesualdo: Moro, lasso, al duolo, 1W. A. Mozart: Ave Verum Corpus, Michael Bublé: Haven't met you yet, L. Mozart: Trombone Concerto II. Liszt Ferenc: Szerelmi álmok-noktürn, Bob Lowden: Joshua, The Beatles: Twist & Shout, Barry Robin: Heartbreaker, Johnnie Vinson: Just a gigolo, Take That - Rule the world, L. Webber: Memory

A projekt segítségével, eljutottunk a Nemzeti Színházba, ahol a látogatás keretén belül megismerkedhettünk az épülettel, a szervezeti felépítéssel és számunkra a legfontosabbal: az akusztikával!

A programot egy bentlakásos, négynapos tábor zárta Pusztavámon, április 4-7-ig. A foglalkozásokon már az önállóan vezetett próbákra is sor került, természetesen kontrollált formában.

A résztvevők összetételét figyelembe véve, a táborban kamarazene, Brass-Band, illetve Big-Band csoportokat alakítottunk ki, emellett szekció és szólampróbákat is tartottunk. A megvalósító szakemberek a programban részt vevő fúvóstanárok voltak

A tábor zárásaként, egy olyan koncert valósult meg, amelyet teljes egészében a résztvevők szerveztek meg és a repertoáron nagyobb részt olyan művek szerepeltek, amelyeket a zenekari tagok dolgoztak át.

Az idei tapasztalatokat összegezve, (jelen projekt a "Csúcshatás" tehetségfejlesztő programunk folytatása) elmondható, hogy igen nagy az igény a közös zenélésre! A táborban az intenzív próbáknak köszönhetően, az utolsó napon megrendezett zárókoncerten közel egy órás repertoárt tudtak bemutatni! Tanítványaink nagyon pozitívan élték meg a pályázati programot, ennek tükrében döntöttünk úgy, hogy sikeres pályázat esetén, jövőre is folytatjuk a tehetségfejlesztő munkát. A programról egy rövid kisfilmet is forgattak a vizuális kompetenciával rendelkező növendékeink.

NTP-ITKK-18-0001

Harmadik dimenzió - A Pomázi Ifjúsági fúvószenekar tehetségfejlesztő programja

A projekt során a résztvevők megismerkedtek a 3D tervezőprogramokkal, nyomtatótechnikákkal, anyagokkal, foglalkoztunk a fúvóshangszerek evolúciójával is. A korabeli hangszereket maketteztünk, a program végén pedig kiállítottuk ezeket. A komplex projekt a zenetudomány mellett érintette a fizika, akusztika és a képzőművészeti ágakat is. A munka zárásaként minden résztvevő elkészítette a saját maga által tervezett fúvókát, és egy koncert keretén belül meg is szólaltattuk a végeredményt.

A program világviszonylatban is egyedülálló!

A projekt során, (a zenei tehetségfejlesztés mellett) a résztvevők megismerkedtek a különböző 3D tervezőprogramokkal, nyomtatótechnikákkal, a hangszer/terem akusztikával, a hangrendszerekkel, anyagokkal, zenetörténeti aspektusból pedig foglalkoztunk a fúvóshangszerek evolúciójával. Az igen komplex projekt így a zenetudomány mellett érintette a kémiát, fizikát, akusztikát, matematikát, és nem kis részben a képzőművészeti ágakat is. A foglalkozás minden korosztály számára hasznos volt.

Az Makerspace kurzusokon, betekintést nyerhettünk a 3D szkenelés, lézervágás, Fusion 360 tervezőprogram és a Craftware szeletelőprogramok világába. A projekt segítségével olyan speciális 3D termet rendeztünk be, ahol a 3D nyomtató mellett multifunkcionális felületkezelő gépek, eszközök állnak rendelkezésre! Valószínűleg ez a világ első zeneiskolai 3D laborja! A következő program részeként-sikeres informatikai fejlesztés esetén-oktatóteremként is szeretnénk használni

Az egyesületben számos kreatív, innovatív gondolkodású fiatal van, akik vizuális kompetenciával is rendelkeznek. A résztvevők, a projekt végére megismerték a fúvókák, hangszerek fizikai paramétereit, és a módszert, hogy milyen módon tudják saját képükre formálni az eszközöket. (Perem, torok, kehely, furat méretek- összefüggések). A munka során elsajátított tudásanyag nem csak zenei téren hasznos, a 3D technológia ismerete számos kompetenciaterületen kiaknázható, emellett a kreativitást nagymértékben fejleszti. A munka zárásaként minden résztvevő elkészítette a saját maga által tervezett fúvókát/nádat és egy házi koncert keretén belül meg is szólaltattuk a végeredményt! A hangversenyt kiállítás kísérte, amelyen, a projekt során készített modelleket bemutattuk!

A zenetörténetben szereplő hangszerek közül építettünk piccolo harsonát, Toricelli trombitát, natúrkürtöt, sofárt, piston rendszerű trombitát! A gyerekek által megtervezett, kinyomtatott fúvókákat folyamatosan teszteltük, javítottuk a tökéletes hangzás eléréséhez.

A zenei tehetségmodell fejlesztése mellett párhuzamosan, a zenei darabokon keresztül ismerkedtünk meg az akusztika, a 3D tervezés-nyomtatás és a témához szorosan kötődő tudományokkal és a felhasznált anyagok tulajdonságaival.

Már most olyan egyedülálló eszközöket készítettünk a technológia segítségével, amely a jövőbe mutat! Említhetnénk például a szaxofonsorhoz szordínót, amely segítségével a klasszikus zenék lágyabban szólnak, a fa filamentből épített mélyrézfúvókákat, amelynek igen puha, lágy hangszíne van, vagy éppen kvarchomokkal töltött euphonium fúvókát, amely igen felhangdú és az innovációk tárháza kimeríthetetlen!

Hosszabb távon-a következő projektünk során- a hagyományos fúvókaformák mellett- parametrikus, centrikus furat kialakítású, illetve az anatómiai tulajdonságokat követő (homorú perem) fúvókák kipróbálása lesz a cél! A 3D technika dinamikus fejlődése miatt, időközben tucatnyi új, különleges anyaggal bővült a felhasználható anyagok száma, így, a folytatásban, további érdekes hangzásokkal kísérletezhetünk.

A projekt, az egyesület további működésére is hatással lesz, hiszen fúvókákat, hangszer-kiegészítőket, alkatrészeket készíthetünk minden zenekari tag számára a jövőben is!

A program olyan ismeretekkel, komplex tudással ruházta fel a résztvevőket, amely segítségével a zenei kompetenciák kis jelentősen fejlődnek. A saját maguk részére optimalizált fúvókák nem csak a technikai fejlődést segítik elő, hanem a megszerzett elméleti tudásnak köszönhetően (hangszerakusztika, fizika) javíthatnak hangszeres módszerükön is! A résztvevők, egy teljesen új, számukra teljesen ismeretlen, ugyanakkor igen vonzó technológiával ismerkedtek meg, úgy érezzük, lelkesedésük jó hatással volt a zenei foglalkozásokra is. A projekt nem ér véget: Az elkészített eszközöket hosszú távon tudják alkalmazni és folyamatosan fejleszteni önmaguk számára.

A program végén a résztvevők kompetensé váltak olyan eszközöket építeni, amellyel a legjobb eredményt, teljesítményt tudja elérni! A 3D nyomtató technológia lehetővé teszi, hogy érzékenyen, azonnal reagálhassanak minden apró fiziológiai változásra.

A program hatása hosszú távú, hiszen növendékeink további pályafutásuk során mindig alkalmazhatják ezt a most még kissé futurisztikusnak tűnő technikát, amely jelenleg a fúvásmódszertan forradalmi, digitális evolúcióját jelenti.

Negatívumként említeném meg a jelenlegi 3D technológia lassú tempóját, hiszen egy fúvóka nyomtatási ideje 1-2 óra között mozog, emiatt sajnos a kapacitás nem érte el az igény szintjét. Elmondható, hogy tervezésben mindig előrébb jártunk, mint a nyomtatásban.

A visszajelzések nagyon pozitívak, tanítványaink a programon kívül is foglalkoznak a 3D nyomtatással.

A továbbiakban szeretnénk a műgyanta alapú technológiát is bevenni a repertoárba, és kétfejes nyomtatóval bővíteni az eszközparkot, amellyel ötvözhetjük a különböző alapanyagú filamenteket.

B.A.C.H - A Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar koncertje a lipcsei Bach Fesztiválon 2018.

Óriási siker a Lipcsei Bach Fesztiválon!

A Zenekart az a megtiszteltetés érte, hogy meghívást kapott Európa legnagyobb Bach fesztiváljára. Ez az esemény példa nélküli a fesztivál történetében is, hiszen fúvószenekari hangszerelésben először szólaltak meg a Mester művei. Az együttes 2018.06.10-én lépett színpadra, és mutatta be nemzetközi szinten is egyedinek tekinthető barokk műsorát.

A közönség vastapssal és hangos ovációval fogadta műsorunkat! A fúvószenekarral előadott Bach művek olyannyira lenyűgözték a szervezőket, hogy örökös meghívást kaptunk a Fesztiválra!

A sikeres fellépés, mintegy 10 év szisztematikus munka eredménye, hiszen a zenekar 2008-óta minden évben komolyzenei koncerteket rendez az ország kiemeltebb székesegyházaiban, amelyeket rendszerint kiemelt érdeklődés kísér. A zenekar egyedülálló repertoárral rendelkezik, az évek alatt több tucat klasszikus zenei átiratot készített, majd mutatott be. Az utóbbi évek templomi koncertjei tematikáját a barokk szerzők művei alkották, a repertoárt a legnagyobb mesterek, Händel, Vivaldi, Marcello, Porpora, Pezzel, Albinoni, Pachelbel darabjaiból állítottuk össze.

Közvetlen előzmények.

2017-ben, a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával egy olyan különleges programot valósítottunk meg, amelynek során J. S. Bach életművét behatóan tanulmányozhattuk. A zeneszerző egyes műveit a munka folyamán fúvószenekarra dolgoztuk át, majd a repertoárt nagy sikerrel mutattuk be közönségünknek. A zenei anyagot, ugyancsak az NTP támogatásával, Pendrive-on is közzé tettük. A műsor sikere miatt a projekt nem ért véget, elhatároztuk, hogy a koncertet autentikus környezetben is megszólaltatjuk. Mint tudjuk, Bach legjelentősebb korszakát a lipcsei Tamás templom orgonistájaként élte meg, így egyértelműen esett a választás a németországi városra. Az átdolgozások különlegessége, hogy műveket kifejezetten "templomi" akusztikára hangszerelte a zenekar karmestere, Széplaki Zoltán.

A folytatás.

A zenekar célkitűzése, hogy az itthoni fellépések mellett nemzetközi szinten is bemutassa komolyzenei repertoárját. Úgy érezzük, hogy a Bach fesztivál sikere predesztinálja a fúvószenekart arra, hogy a jövőben is népszerűsítse a fúvósokra adaptált barokk darabokat. Ezért terveink szerint 2019-ben, Rómában, részt veszünk a Pantheonban megrendezett nemzetközi komolyzenei fesztiválon, ahol már az úgynevezett "nagybarokk" időszakig nyúlunk vissza, ahol J. Pachelbel, A. Corelli, H. Purcell és T. Albinoni szerzeményi fognak megszólalni fúvószenekari hangszerelésben.