Pályázati beszámoló 2021

A projekt során, (a zenei tehetségfejlesztés mellett) a résztvevők megismerkedtek a különböző 3D tervezőprogramokkal,nyomtatótechnikákkal, a hangszer/terem akusztikával, a hangrendszerekkel, és a 3D képalkotással. Zenetörténeti aspektusból foglalkozunk a fúvóshangszerek történetével, evolúciójával. 

A korabeli hangszereket, a 3D nyomtató segítségével maketteztük is, emellett a világ szimbolikus épületeiből (kinyomtatott) makettjeiből )nagy sikerű kiállítást is szerveztünk!! Az igen komplex projekt így a zenetudomány mellett érintette a kémia, fizika, akusztika, matematika, és nem kis részben a képzőművészeti ágakat is. A foglalkozások minden korosztály számára hasznosan teltek.

A munka zárásaként minden résztvevő elkészítette a saját maga által tervezett fúvókát, és egy bemutató keretén belül meg is szólaltattuk a végeredményt!

A program maximálisan elérte a tervezett célt, és a munka még nem fejeződött be, a 2021/2022-es évben újabb technológiákkal, módszerekkel bővítjük tehetségeink repertoárját!

Az ismeretterjesztő hangverseny során a zenei szépség titkait fedtük fel a hallgatóknak, J. S. Bach zseniális kétszólamú invenciójának segítségével. A komplex, interaktív előadás érintette a képzőművészeti ágakat, a matematikát, a zenetörténetet és a csillagászatot. Az előadás közben a gyerekek folyamatos interakcióban voltak a programvezetővel, így például meg kell határozniuk, hogy milyen hosszúságú karmesteri pálca illik az előadó kezébe, vagy éppen melyik historikus hangolást hallják szebbnek (pitagoraszi, félhangos, tiszta hangolás).

A projekt célja az volt, hogy élménypedagógia segítségével érdekessé, érthetőbbé, vonzóbbá tegyük a gyerekek számára a barokk műfajt, azon belül Bach művészetét, amelyre az európai zenekultúra felépült. A komolyzene sajnos válságban van, ezért szükségszerű, hogy a következő nemzedéket -innovatív előadások segítségével- visszacsalogassuk a hangversenytermekbe.

Az előadások a pomázi Teleki-Wattay Művészeti Iskola koncerttermében valósultak meg, mert így a biztonsági előírásokat betartva tudtunk elhelyezni 80-100 résztvevőt!

A helyszínen biztosítva volt a hangversenyzongora, a projektor, az erősítés és a fénytechnika is. A programon a Dunakanyar térség iskoláinak 7-8 évfolyamai, illetve gimnáziumi tanulók vettek részt.

Az előadások sikeresen megvalósultak, a projektet a jövőben is szeretnénk megvalósítani!

A program fő célja, a legtehetségesebb tanítványaink tudásának mélységi gazdagítása, bővítése volt. Emellett kiemelt feladatnak tekintettük felkészíteni őket a zenekarunknál bevált gyakorlatok, módszerek, innovációk önálló alkalmazására, továbbítására, újabb zenekarok, zenei egyesületek alapítására.

A projekt alatt specifikusan fejlesztettük a résztvevők erősségeit, érzékenyen, a tanulók tudásszintjének megfelelő, differenciált nehézségi szintű hangszereléseket készítettünk. A hangszertechnikai fejlesztéseket egyéni, és kiscsoportos foglalkozások keretén belül szerveztük, de itt természetesen nem csak az erősségeken dolgozunk, hanem az esetleges gyengeségek javítására is nagy hangsúlyt fektetünk. A zenei tehetségmodell fejlesztése mellett, a kiváló hangszerelési kompetenciákkal rendelkező tanítványainknak professzionális kottaíró, hangszerkesztő programok használatát, hangszerelést, hangszerismereti anyagot biztosítottunk, a vizuális tehetségtípusnak a különböző képszerkesztő, video szerkesztő szoftverek alkalmazását, használatát, a szervezői adottságokkal rendelkezőknek vezetői ismereteket adtunk át. 

Minden résztvevő megismerte az összes tehetségterület tudásanyagát, de egyénre szabva, tehetségtípusának figyelembevételével.

Ars poétikánk a közösségi zenére, zenével nevelés! Ez okból kifolyólag kiemelt fontosságúnak tartjuk közösség kialakítását, és a tapasztalati tudás megszerzését. Módszerünk a személyiség tényezők fejlesztésére az együttalkotás öröme, a közös programok, a Flow áramlat, a sikerélmény, és az egyén fontosságának hangsúlyozása. A résztvevők visszajelzése és a program végére elért szakmai fejlődés igazolta a projekt sikerességét!