Pályázati beszámolók 2015

"Közel az éghez" A Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar koncertje a 

Szent István Bazilikában. - 2015.

Párizs, Bécs, Lisszabon és Brüsszel után 2007-óta Budapesten is minden év szeptember harmadik hetében kerül megrendezésre az Ars Sacra Fesztivál (Szakrális Művészetek Hete és Nyitott Templomok Napja). 9-10 napon át egyre több és színesebb eseményt kínál most már országszerte ez a programsorozat, melyre a Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar 2011-ben csatlakozott.
Az Ars Sacra Alapítvány kiemelt célja a kortárs fiatal művészek egymás közötti párbeszédének megindítása, együttműködésük szervezése, számukra pályázatok kiírása, pályaműveik bemutatása, szakrális művészeti és kulturális események szervezése, felkarolása. A Budapestről indult kezdeményezés országossá lett, majd határokon átívelve egyre nagyobb körben hirdeti és erősíti a valódi értékeket: a szép, jó és igaz iránti igényt.

2015.szeptember 19-én az Ars Sacra Fesztivál keretén belül került megrendezésre a közel 800 fős közönség előtt az együttesünk ötödik tematikus komolyzenei hangversenye. A koncert J. S. Bach és G. F. Handel egyházi ihletésű műveire épült, de megjelentek kevésbé ismert, nagyszerű szerzők darabjai is, mint például J. Pezel, vagy J. Pachelbel.

A koncert különlegessége volt, hogy a zenéket kifejezetten "templomi akusztikára" hangszerelte a zenekar karmestere, Széplaki Zoltán. A repertoár az Esztergomi Bazilikában, a Pécsi Dómban és a (budapesti) Szent László-templomban megszólaltatott koncertek tematikáját követte.

A műsor:

G. F. Handel: Largo (from Xerxes)

J. Pachelbel: Canon in D major

J. S. Bach: Air (Suite Nr3. II.)

W. A. Mozart: Ave Verum Corpus

G. F. Handel: Birthday Ode for Queen Anne

J. S. Bach: Arioso (from Cantata 156)

L. Mozart: Alto Trombone Concerto II.

J. Pezel: Sarabande (Nr.25.63.)

J. S. Bach: "Jesu Joy of Man's Desiring" (from Cantata 147)

G. Ph. Telemann: Trumpet Concerto in D Major I. Adagio

A koncertet az Egri Székesegyházban terveztük megtartani, de szervezési okok miatt a Szent István Bazilikában került megrendezésre.

A nagy sikerre való tekintettel jövőre is meghívást kapott zenekarunk a Szent István Bazilikába egy komolyzenei koncert előadására.

A Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar nyári felkészítő tábora Sopronban 2015. június 29-július 4.

Az intenzív zenekari táborok legfőbb célja a fellépésre való felkészülés és a tehetséges fiatalok tudásának gazdagítása. Zenekarunknál legalább olyan fontos szerepet tölt be a stílusteremtés, mint a teljesítménynövelés. Rendszerben gondolkodunk, a legfontosabbnak nem a produkciót, hanem annak növendékeinkre kifejtett hatását tartjuk.

Mint már a programban leírtuk: A Pomázi Ifjúsági Fúvószenekarnál alkalmazott módszerek eltérnek az általánosságban elterjedttől. Az általunk kifejlesztett módszer középpontjában az egyén áll, a hatékony differenciálás a tanítási-tanulási folyamatban érvényesül. Minden tanuló, a tehetségéhez, tudásához igazított kottaanyagot kapott, amit egyre nehezebbre hangszereltünk a fejlődésével párhuzamosan. A műveket 32 szólamban hangszereltünk, minden hangszercsoportban 3-4 különböző nehézségi szintre, így mindenki a tudásának megfelelő szólamot kapott. A módszernek köszönhetően a fiatalabb tanulók is óriásit fejlődtek, mert a differenciált anyagok miatt Ők is hasznos, aktív tagjai lehettek az együttesnek.

Az alapos szólampróbáknak köszönhetően a műveket igen részletesen tanulhattuk meg. A hangszercsoportokkal, szólistákkal külön is tudtunk foglalkozni, (légzéstechnika, fúvásmód, stílus) így nagyon homogén hangzást hoztunk létre. A foglalkozások részét képezték még a mozgáskoordinációs és a meditációs-koncentrációs gyakorlatok.

A táborban új hangszerekkel bővítettük, színesítettük a hangzásképet, (piccolo trombita, nagybőgő, harangsor) nem mellékesen bevontuk ezzel a nem fúvós hangszeren játszó gyerekeket.

Természetesen ezeken a foglalkozáson figyelemmel kellett lenni a terhelésre, az életkori sajátosságokra, így egy-egy megfeszített foglalkozás után, könnyedebb hangvételű művekkel pihentettük, lazítottuk a tanulókat.

A táborban lehetőségünk nyílt a művek összehasonlítására, zenetörténeti előadásokra, formatanra, alaposabb elemzésekre. Mivel a barokk zene az alapja az európai zenének, a projektben résztvevő gyerekek számára érthetőbbé, átláthatóbbá váltak a későbbi korok kompozíciói is. A szakmai fejlesztésen túl, az együttalkotás hatása, a közösségi élmények, az együtt játék is igen értékes volt, mivel ez visszahatott a tanulók egyéni fejlődésére is.

A tábor végén lehetőségünk volt arra, hogy a megtanult darabokat bemutathattuk a VOLT Fesztiválon Sopron város külön felkérésére, melynek nagy örömmel eleget tettünk. A koncertnek óriási sikere volt, de az előadásig vezető út, a tanulási folyamat jelentette az igazi értéket.

A tanulási folyamat a projekttel nem zártuk le. A megtanult repertoárra támaszkodva, (továbblépve a zenetörténetben) a bécsi klasszicista zeneszerzők műveivel kiegészítve folytatjuk a munkát.