Pályázati beszámolók 2016

NTP-NTV-16-A-0007 - CSÚCSHATÁS - A Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar nemzetközi versenye Olaszországban.

A pályázat segítségével, a zenekar részt vett a XIV. FLICORNO D'ORO nemzetközi fúvószenekari versenyen, Olaszországban. A rangos versenyen -mintegy hat kategóriában- 45 fúvószenekar vett részt. A versenyzésen túl lényeges szempont volt a nemzetközi tendenciák megismerése és a kitűnő magyar zeneszerzők bemutatása,

Növendékeinket egy speciális, amerikai élsportolók számára kifejlesztett felkészülési módszerrel, a "kitűnő felkészülés" és "csúcsrajáratás alkalmazásával készítettük fel a nemzetközi versenyre. A speciális felkészülés célja, hogy a szakmai felkészítés mellett a tehetségeket megtanítsuk arra: Miként tudják tudásuk legjavát nyújtani éles helyzetben.

A program során koncentrációs gyakorlatokat, autogén tréninget alkalmaztunk, emellett fontos szerepet kapott a mentáltréning. A versenydarabokat közönség előtt lemodelleztük, a verseny helyszínét projektor segítségével megjelenítettük a koncertteremben (ismerősségi hatás kialakítása). A verseny folyamatát (befúvás, hangolás, bevonulás, beülés, megszólalás) automatizáltuk, fejben többször eljátszottuk, a zenei darabokkal együtt!

A programot rendkívül sikeresnek ítéljük meg, hiszen egy hosszú, több hónapos felkészülési szakasz után, idegen környezetben, nyomasztó közegben, tudásuk legjavát nyújtották a zenekar tagjai!

A versenyen a zsűri érthetetlen módon alulértékelte a produkciót, visszahallgatva és összehasonlítva a többi zenekar előadásával, jóval magasabb pontszámot kellett volna elérnünk. A képet még inkább árnyalja, hogy a kötelező mű szerzője, Luca Pettinato, koncertünk után személyesen gratulált darabja magas színvonalú interpretációjáért! Úgy tapasztaltuk, hogy Hidas Frigyes finom, kamarajellegű, szimfonikus hangszerelését, felépítését nem igazán értették, a zenekarok többsége vastagabb, "tutti" hangzású kortárs darabot választott, (Jakob de Haan, Van der Roost, stb.) és ezeket jobban is értékelték. Pozitívként értékelendő az a tény, hogy az ifjúsági együttes felnőtt versenyen volt képes helyt állni, mégpedig a II. kategóriában! ( Az amatőröknél 4 csoport volt, az első a legmagasabb).

Versenyünk felvételei meghallgathatóak az alábbi linkeken:

https://www.youtube.com/watch?v=DnS9jNt7IgE

https://www.youtube.com/watch?v=UtuUqyg64zU

A zenekarnál, a felkészítés során alkalmazott módszerek lényegesen különböztek az általánosan elterjedt gyakorlattól. Sajnos az elterjedt versenyeztetési attitűd, a győzelem fontosságát hangsúlyozza a nevelési, felkészítés-központú tehetséggondozással szemben. Ennél a felfogásnál, a cél szentesíti az eszközt! Látható, hogy a legtöbb esetben az eredményközpontú rendszert részesítik előnyben, amelynek nem sok köze van tehetségek valódi, érdemi fejlesztésével. Példaként említhetem a kisegítő zenészek alkalmazását a versenyeken, illetve az idősebb, így nyilván nagyobb tudású (de nem nagyobb tehetségű!) növendékek előtérbe helyezését a fiatalabbakkal szemben, a jobb helyezés érdekében.

Magyarország, a versenyeztetés terén nagyon lemaradt a nyugati világgal szemben, mert nem veszi figyelembe a mentális felkészítés fontosságát. A sportban- és a zenét tanulók között is- rengeteg tehetséges gyerek csak azt az instrukciót kapja tanárától, hogy majd a sokadik versenyen, vagy koncerten elmúlik a lámpaláza. Versenyzőink így nincsenek pszichésen felkészítve a versenyzésre, szereplésre, nagy többségük tudásának töredékét képes éles helyzetben nyújtani.

A zenészek és a sportolók teljesítménye ugyanolyan "csúcsra járatás", tehát egy adott faladatra kell nagyon jól előkészülni, és egy adott pillanatban nagyon jól előadni. Egy hosszú felkészülési fázis után, a megfelelő pillanatban tudni kell hozni az edzések, illetve a gyakorlás során elsajátítottakat.

A projekt folyamán a résztvevőket megtanítottuk az úgynevezett "kitűnő felkészülés és csúcsrajáratás" képességére, amelyet a sikeresen alkalmazhatnak további pályafutásuk során. A programban megtanult technikák, módszerek, hosszútávon is nagy segítséget fognak nyújtani tehetségük kibontakoztatásában!