NTP-MŰV-18-0015

Az ötödik elem - A Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar kiemelt tehetségeinek programja

Az ötödik elem! A projektet az egyesület legtehetségesebb tagjai számára dolgoztuk ki.  A tehetség piramis tetején lévő, kiemelkedő kompetenciákkal rendelkező tanítványok részére kifejlesztett programban, a tehetséggazdagító foglalkozások mellett - tudásunk, tapasztalataink megosztásával - felkészítettük tanítványainkat az önálló zenekari munkára, zenei egyesületek alapítására, vezetésére, működtetésére. Pályázatunk címe is ezt a szellemiséget szimbolizálja: Alkotó szellemet, erőt hozunk létre!

A program fő célja, a legtehetségesebb tanítványaink tudásának bővítése volt. Emellett kiemelt feladunknak tekintettük a zenekarunknál bevált gyakorlatok, módszerek, innovációk átadását, amely kompetensé teheti őket újabb zenekarok, zenei egyesületek alapítására.

A projekt alatt specifikusan fejlesztettük a résztvevők erősségeit, a tanulók tudásszintjének megfelelő, differenciált nehézségi szintű hangszereléseket készítettünk.  A hangszertechnikai fejlesztéseket egyéni, és kiscsoportos foglalkozások keretén belül szerveztük meg, de itt természetesen nem csak az erősségeken dolgoztunk, hanem az esetleges gyengeségek javítására is nagy hangsúlyt fektettünk. A zenei tehetségmodell fejlesztése mellett, a kiváló hangszerelési kompetenciákkal rendelkező tanítványainknak bemutattuk a professzionális kottaíró, hangszerkesztő programok használatát, a hangszerelést, a vizuális tehetségtípusnak a különböző képszerkesztő, video szerkesztő szoftverek alkalmazását, használatát, a szervezői adottságokkal rendelkezőknek vezetői ismereteket adtunk. Minden résztvevő megismerte az összes tehetségterület tudásanyagát, de egyénre szabva, tehetségtípusának figyelembevételével.

Kiemelt fontosságúnak tartjuk közösség kialakítását, ezért módszerünk a személyiség tényezők fejlesztésére az együtt alkotás öröme, a közös programok, a Flow áramlat, a sikerélmény, és az egyén fontosságának hangsúlyozása. A program során relaxációs, koncentrációs gyakorlatokat, autogén tréninget is alkalmaztunk, emellett lazításkét, különböző légzésiskolák módszereit is elsajátíthatták a résztvevők

A munka során a résztvevők nagyobb mélységében ismerkedtek meg a legmodernebb légzéstechnikákkal, stílusismerettel, akusztikával, versenypszichológiával és zene-hangszertörténettel, mint az általános zeneórákon. A résztvevők, a projekt során minden fúvós kamarazenei felállással megismerkedtek, hangszereléseket készítettek. A csoportban vannak kiemelkedő audio/vizuális kompetenciával rendelkezők, kitűnő hangmesteri adottságokkal bírók, és akadnak tehetséges hangszerelők, szervezők is. Ez komplexitás predesztinálta a csoportot arra, hogy önállóan, teljes körűen megszervezzék a próbákat, előadásokat, sőt, azok a lebonyolítását is.

A közös program nagyon jó közösséget hozott létre, a projekt után is együtt marad a társaság, önállóan folytatják a zenekar munkát. Számunkra is érdekes tanulsággal szolgált a projekt. Az intelligens, kreatív, tehetségeknél, a strukturális, rendszerben való gondolkodás korlátozó erejű, így az új, fiatal generációnál szabadabban, rugalmasabb formában kell véghezvinni a programokat, így sokkal innovatívabbá válnak!

A projekt során, a tervezett anyag mellett, számos egyéb zeneművet tanultunk meg, amelyet a zárókoncerten a résztvevők be is mutattak!  Ezek között voltak kamarazene jellegű darabok, de jellemzően Big-Band és Brass Band összetételű, nagyobb formációkkal előadott zeneművek kerültek bemutatásra. A program lényege nem a végeredmény, a hangverseny, hanem az ahhoz vezető út és a tanulási folyamat volt. A koncertanyag csak a repertoár egy része volt, számos egyéb mű várja még a bemutatását a következő időszakban.

A művek listája:  Sid Wyche: Alright, okay, You Win, Carlo Gesualdo: Moro, lasso, al duolo, 1W. A. Mozart: Ave Verum Corpus, Michael Bublé: Haven't met you yet, L. Mozart: Trombone Concerto II. Liszt Ferenc: Szerelmi álmok-noktürn, Bob Lowden: Joshua, The Beatles: Twist & Shout, Barry Robin: Heartbreaker, Johnnie Vinson: Just a gigolo, Take That - Rule the world, L. Webber: Memory

A projekt segítségével, eljutottunk a Nemzeti Színházba, ahol a látogatás keretén belül megismerkedhettünk az épülettel, a szervezeti felépítéssel és számunkra a legfontosabbal: az akusztikával!

A programot egy bentlakásos, négynapos tábor zárta Pusztavámon, április 4-7-ig. A foglalkozásokon már az önállóan vezetett próbákra is sor került, természetesen kontrollált formában.

A résztvevők összetételét figyelembe véve, a táborban kamarazene, Brass-Band, illetve Big-Band csoportokat alakítottunk ki, emellett szekció és szólampróbákat is tartottunk. A megvalósító szakemberek a programban részt vevő fúvóstanárok voltak

A tábor zárásaként, egy olyan koncert valósult meg, amelyet teljes egészében a résztvevők szerveztek meg és a repertoáron nagyobb részt olyan művek szerepeltek, amelyeket a zenekari tagok dolgoztak át.

Az idei tapasztalatokat összegezve, (jelen projekt a „Csúcshatás” tehetségfejlesztő programunk folytatása) elmondható, hogy igen nagy az igény a közös zenélésre! A táborban az intenzív próbáknak köszönhetően, az utolsó napon megrendezett zárókoncerten közel egy órás repertoárt tudtak bemutatni! Tanítványaink nagyon pozitívan élték meg a pályázati programot, ennek tükrében döntöttünk úgy, hogy sikeres pályázat esetén, jövőre is folytatjuk a tehetségfejlesztő munkát. A programról egy rövid kisfilmet is forgattak a vizuális kompetenciával rendelkező növendékeink.